Getxo Apostua

Para partipar en este campeonato popular, cada equipo debe rellenar el siguiente formulario.

ARAUDIA:

Izen emateak

Izena irailaren 25a baino lehen eman behar da, web orriaren bidez.

Egun horretatik aurrera izena emateko, klubarekin jarri behar zara harremanetan.

Izen-ematea ez da onartuko diru-sarreraren egiaztagiria bidali/erakutsi arte, kontu-zenbaki honetan:


Club Atlético Getxo

ES44 0081 4361 1500 0120 7821


Inskripzioa:

2 pertsonako taldeak --–10e

3 pertsonako taldeak --–15e

4 pertsonako taldeak --–20e

Taldeak

Taldeak 2, 3 edo 4 lagunekoak izango dira, eta 3 kategorietan sailkatzen dira; gizonezkoak, emakumezkoak eta mistoak.

Talde bakoitzak jaurtigailu bat izango du proba bakoitzeko, xabalina, diskoa, pisua eta mailua, eta azken puntuazioa; proba guztiak batuz aterako da.

Txapelketa

Urriaren 2an (larunbata) egingo da, 10:00etatik aurrera, Fadurako atletismo-pistan.

9:00etan hasiko da taldearen kontrola, atletismoko pistan jarritako idazkaritzan.

Diziplina bakoitzak 3/4 jaurtiketa izango ditu, eta jaurtiketa handiena batuketa egiteko zenbatuko da.

Jaurtitzaile baten jaurtiketa guztiak hutsak badira, jaurtiketa baliozkoa egiteko aukera emango zaio.

Kategoria bakoitzeko lehen 3 taldeek ekitaldiko dominak jasoko dituzte.

Parte-hartzaile guztiek opari bat jasoko dute.

Entrenamenduak

Probaren aurreko larunbatean, irailaren 25ean, hainbat diziplinatako azalpen-saio teoriko-praktikoa egingo da, herri-atletek jaurtiketei buruzko oinarrizko ezagutzak izan ditzaten.

Egun horretan etorri ezin badute, jarri harremanetan klubarekin.NORMATIVA:

Inscripciones

Las inscripciones deben realizarse a través del formulario de la web antes del 25 de septiembre.

Para inscripciones posteriores a esa fecha ponerse en contacto con el club.

Ninguna inscripción quedará aceptada hasta enviar/mostrar el justificante del ingreso, en el siguiente numero de cuenta:


Club Atlético Getxo

ES44 0081 4361 1500 0120 7821


Inscripción:

  • Equipos 2 personas--> 10e

  • Equipos 3 personas --> 15e

  • Equipos 4 personas--> 20e

Equipos

Los equipos estarán compuestos por 2, 3 o 4 personas, estando divididos en categoría Masculina, Femenina y Mixta.

Cada equipo dispondrá de un lanzador por prueba, jabalina, disco, peso y martillo, siendo la puntuación final la suman de ellas.

Concurso

Se realizará el sábado 2 de Octubre a partir de las 10.00 de la mañana, en la pista de Atletismo de Fadura.

A las 9,00 comenzará el control de los equipos en la secretaría instalada en la pista de atletismo.

Cada disciplina dispondrá de 3/4 lanzamientos, siendo la mayor de ellas la que compute para la suma.

Si un lanzador realiza todos los lanzamientos nulos, se le dará una oportunidad extra para realizar un lanzamiento valido.

Los 3 primeros equipos de cada categoría recibirán las medallas correspondientes del evento

Todos los participantes recibirán un obsequio .

Entrenamiento

El sábado anterior a la prueba, 25 de septiembre, se realizará una sesión explicativa, teórico practica de las diferentes disciplinas, para que los atletas populares tengan unos conocimientos básicos de lanzamientos.

De no poder asistir en dicha fecha, poneros en contacto con el club.PROTOCOLO COVID:

Inscripciones:

En desarrollo y a la espera para adecuarnos a los protocolos necesarios en la fecha del evento.

Se publicarán a comienzos de Septiembre